Υποδομές

Υποδομές & Εξοπλισμός

Το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών (Nanotechnology & Advanced Materials Laboratory, N&AML), διαθέτει ένα μεγάλο πλήθος οργάνων και διατάξεων για την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών που έχουν εφαρμογή στα φωτοβολταϊκά στοιχεία τρίτης γενιάς, στη νανο-ηλεκτρονική, στη φωτονική, καθώς και στη φωτοκατάλυση:

Φασματοφωτόμετρα απορρόφησης (Hitachi U-2900 and Jasco Jasco V-770 spectrophotometer equipped with a 60 mm integrating sphere, embedding a PbS Detector (ISN-923)), φασματοφωτόμετρο εκπομπής (Hitachi F-2500)

Φορητό φασματοφωτόμετρο (Avantes AvaSpec-ULS2048x64),

προσομοιωτές ηλιακού φωτός (Solar Light XPS 16S-300 and Newport LED equipped class AAB)

διατάξεις μέτρησης της κβαντικής απόδοσης φωτοβολταϊκών (Oriel IQE 200, Thetametrisis PM-QE-EM)

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (Jasco 4100)

Συσκευή ποροσιμετρίας αζώτου (Micromeritics Tristar 3000)

συσκευή θερμικής ανάλυσης (Perkin Elmer STA6000)

ποτενσιοστάτη (Model PGSTAT 128 N),

ηλεκτρόμετρο υψηλής ακρίβειας (KEITHLEY 2601),

συσκευή θερμικής εξάχνωσης (homemade apparatus),

εκτυπωτής μεταξοτυπίας (Alraun Technik),

σύστημα εναπόθεσης υμενίων δια περιστροφής (Spin150),

διάταξη καθαρισμού υποστρωμάτων με χρήση ακτινοβολίας UV και παραγόμενου όζοντος (Irasol UZ-1928),

θάλαμος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας,

πυρανόμετρο (Kipp&Zonnen)

high temperature ovens (up to 1300oC),

απαγωγοί εστίες

πυρανόμετρο (Kipp&Zonnen) και ανιχνευτές φωτός (Newport)

σύστημα μέτρησης γωνίας επαφής (KSV Cam 100)

μαγνητικοί θερμαινόμενοι αναδευτήρες

elΕλληνικά