Ερευνητικά έργα

Αντιπροσωπευτική ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κύριος / Συν-Κύριος Ερευνητής σε:

 1. Σύνθεση, φυσικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες Ημιαγωγών (ΙΙ- & I-II-VI) σε κολλοειδή μορφή και λεπτά φιλμ με ηλεκτροχημικές και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. ΓΓΕΤ χρονικής διάρκειας από 1/2/1994 – 31/1/1996.
 2. Οπτικοί αισθητήρες για τη μελέτη της ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων. ΓΓΕΤ με επιστ. Υπεύθ. Καθ. Π. Λιανό και διάρκειας από 1/9/1996 – 31/7/1997
 3. Υλοποίηση, παρασκευή και αρχικός χαρακτηρισμός των φωτοηλεκτροχημικών στοιχείων. ΓΓΕΤ χρονικής διάρκειας από διάρκειας από 1/8/1997 – 30/11/1998.
 4. Μελέτη νέων υλικών για τη φωτοβολταϊκή μετατροπή της ηλιακής ενέργειας. Επιτροπή Ερευνών Παν. Πατρών ΓΓΕΤ χρονικής διάρκειας από 1/11/1998 – 31/10/1999
 5. Φωτοκαταλυτική διαχείριση αποβλήτων από ναυπηγοεπισκευαστικές και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. ΓΓΕΤ, ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και διάρκειας από 1/11/1999 – 31/11/2000.
 6. Molecular Materials and Functional Polymers for Advanced Devices COST Engineering Action 518, DG XII, 1997-2000
 7. Μελέτη της επίδρασης τασιενεργών ουσιών στη μόλυνση του θαλασσίου μεσογειακού περιβάλλοντος Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας με τη Γαλλία 1999-2000. co-Principal Investigator
 8. Χημικές μέθοδοι παρασκευής, εναπόθεση και μελέτη λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων μεταπτώσεως για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας με τη Σλοβενία 1999-2000
 9. Νέα Υλικά για φωτοβολταϊκές εφαρμογές Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δίκτυα», ΕΠΕΤ ΙΙ, 1999-2001
 10. «Φωτοηλεκτροχημικά Στοιχεία Στερεάς Κατάστασης» Επιτροπή Ερευνών Παν. Πατρών, Πρόγραμμα ενίσχυσης μεταδιδακτορικών ερευνητών 2001-2003.
 11. Έργο εκκίνησης επένδυσης για την αξιοποίηση προτύπου Φωτοηλεκτροχημικής Κυψελίδας Στερεού τύπου, χρησιμοποιούμενης για τη μετατροπή της Ηλιακής Ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ 2001-2003 ΓΓΕΤ.
 12. Δίκτυο μελέτης νέων υλικών για φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας με την Κύπρο 2001-2002
 13. Μελέτη νανοδομημένων οργανικών/ανόργανων ιοντικών αγωγών και των εφαρμογών τους σε Φωτοηλεκτροχημικές Ηλιακές κυψελίδες και Ηλεκτροχρωμικά στοιχεία: Πρόγραμμα Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας με τη Σλοβενία 2003-2004
 14. 14. Μελέτη νέων φωτοενεργών υλικών με περιβαλλοντικές εφαρμογές Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική Έρευνα 2002-2005
 15. Μελέτη νανοδομημένων οργανικών/ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους στο χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος. Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμιο 2005-2007
 16. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ARISTEIA PROPOSAL 2012-2015: «Φωτοστοιχεία καυσίμου». Photofuel Cells co-Principal Investigator
 17. Νέα υλικά για τη βελτίωση της απόδοσης Ηλιακών κυψελίδων (ΒΥΚΗ) Δίκτυο ερευνητικής συνεργασίας ΤΕΧΝΟ/0506/19
 18. «Σύνθεση φωτοευαίσθητων Νανοσωματιδίων ΤιΟ2-χΝχ υπό τη μορφή κόνεως ή λεπτών υμενίων και η εφαρμογή τους στην αποικοδόμηση καρβαμιδικών και οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων στο νερό» Φορέας χρηματοδότησης ΓΓΕΤ 05-ΝΟΝ-ΕU-521 (Ε&Τ Συνεργασίες με Αμερική) (Principal Investigator).
 19. New materials for enhanced performance of third generation photovoltaics. Thermoanalytic and spectroscopic studies on potential precursors and fabrication steps, leading to advanced materials. Πρόγραμμα Διμερούς Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας (2012-2014) Principal Investigator.
 20. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, co-funded by EU and Greece, Παρέμβαση ΙI “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” Α΄ κύκλος της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 2018-2021 τίτλος: «Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη» Principal Investigator Principal Investigator
 21. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ «Αρχιμήδης ΙΙΙ» DESIGN, FABRICATION AND OPTIMIZATION OF LARGE SCALE THIRD GENERATION PHOTOVOLTAIC CELLS, 2011-2014 (Principal Investigator).
 22. Collaboration of enterprises with research groups, «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 2018-2021 title: «Low cost inkjet printable perovskite solar glass panes» Principal Investigator.
 23. Efficient wastewater treatment with nanocrystalline transition metal oxides modified with noble metals and nonmetals Πρόγραμμα Διμερούς Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας 2011-2012. (co-Principal Investigator)
elΕλληνικά